DOTACJE & BIZNES

Co możemy państwu zaoferować:
• sporządzanie biznesplanów oraz kompletnych wniosków wraz z załącznikami dla celów pozyskania jednorazowych środków na podjęcie działalności z Powiatowych Urzędów Pracy
• sporządzanie wniosków dla celów pozyskania środków na wyposażenie oraz doposażenie stanowisk pracy z Powiatowych Urzędów Pracy
• sporządzanie wniosków o dotacje z Unii Europejskiej
• sporządzanie wniosków o pozyskanie dofinansowań do innych instytucji 
• sporządzanie analiz finansowych 
• sporządzanie wniosków kredytowych
Share by: