BIURO RACHUNKOWE

Usługi księgowe

• kompleksowa obsługa firm
• prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
• prowadzenie ewidencji przychodów
• prowadzenie ewidencji VAT
• przygotowywanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych
• prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
• okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych ( GUS)
• sporządzanie rozliczeń rocznych dla osób prywatnych

Kadry i płace

• rozliczanie ZUS właścicieli
• naliczanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę
• naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło
• sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu
• prowadzenie akt osobowych pracowników
• sporządzanie deklaracji PIT

Doradztwo podatkowe

• usługi biurowe
• rejestracja działalności gospodarczej – wszystkie działania związane z założeniem nowej firmy
• wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania
• pomoc w redagowaniu podań i odwołań – pisma do urzędów, podania, wnioski, odwołania 
• optymalizacja kosztów firmy - Jednym z istotnych elementów zarządzania przedsiębiorstwem jest optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Często optymalizacja oznacza po prostu redukcję kosztów, istnieje jednak wiele innych sposób racjonalizacji zarządzania finansami firmy. Dla osób prowadzących mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, potrzebujących wsparcia w zarządzaniu aktywami i pasywami, prowadzona jest usługa doradczo-analityczna z zakresu optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. 
• reprezentacja przed organami skarbowymi i ZUS, asysta i składanie wyjaśnień.

Share by: